Le cours de premières leçons de violon

Pendant la réalisation de l’achat, veuillez-vous indiquer votre adresse électronique valide. A cet e-mail vous recevrez vos identifiants. Après votre connexion, vous avez l’accès à la zone privée où vous trouverez le cours vidéo.

Votre adresse électronique ne sera pas publiée et demeure confidentielle :-)

En actionnant sur le bouton de paiement vous serez redirigé vers la passerelle de paiement PayPal.

Sur le PayPal vous avez choix entre le paiement via le compte PayPal et via le paiement par carte.


"Kurz prvých lekcií hry na huslich, je veľmi zaujímavou vizuálnou učebnou pomôckou pre žiaka i pre rodiča. Je pútavo a zaujímavo poukázané, ako nadobudnúť prvé - veľmi dôležité návyky a zručností pri hre na husliach. Podľa môjho názoru, až po pochopení a osvojení si týchto návykov, je možné napredovať v hre. Cvičenia z Kurzu prvých lekcií, konkrétne na uvoľnenie pravej ruky, synovi pomohli pri vedení sláčika po strunách. Kurz nám bol veľkým prínosom pri cvičení na husliach v domácom prostredí."
Mamina Margaréta


Veľmi som sa potešil, keď som našiel váš kurz. Mojim vekom už nespĺňam kritériá na prijatie do ZUŠ, ale vďaka vášmu kurzu si môžem osvojiť základy hrania na husliach. Veľkým prínosom sú pre mňa praktické ukážky vo forme videí.
Milan (žiak - senior)


Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach je vynikajúcou pomôckou pre deti, ktoré začínajú v hre na husliach, ale aj pre ich rodičov. Dieťa môže doma pokojne cvičiť s tým, že to robí dobre a rodič môže dohliadnuť na dieťa, usmerniť ho a pomôcť mu aby sa už od začiatku naučilo správnym návykom. Mne osobne cvičenia, postupy a rady obsiahnuté v týchto videách veľmi pomohli. Odporúčam.
Agáta