Curso de las primeras lecciones de violín

Para comprar, indique un correo electrónico actualizado y válido. Se le enviarán los datos de acceso al correo electrónico indicado después de haber comprado el curso. Una vez iniciada la sesión, accederá a una zona privada donde ya le espera el videocurso.

No publicamos ni pasamos a terceros su correo electrónico :-)

Después de seleccionar la opción „pagar“, va a ser redirigido al portal de pago PayPal.

En la página de PayPal tiene la posibilidad de pagar a través de su cuenta paypal o con tarjeta de crédito.


"Kurz prvých lekcií hry na huslich, je veľmi zaujímavou vizuálnou učebnou pomôckou pre žiaka i pre rodiča. Je pútavo a zaujímavo poukázané, ako nadobudnúť prvé - veľmi dôležité návyky a zručností pri hre na husliach. Podľa môjho názoru, až po pochopení a osvojení si týchto návykov, je možné napredovať v hre. Cvičenia z Kurzu prvých lekcií, konkrétne na uvoľnenie pravej ruky, synovi pomohli pri vedení sláčika po strunách. Kurz nám bol veľkým prínosom pri cvičení na husliach v domácom prostredí."
Mamina Margaréta


Veľmi som sa potešil, keď som našiel váš kurz. Mojim vekom už nespĺňam kritériá na prijatie do ZUŠ, ale vďaka vášmu kurzu si môžem osvojiť základy hrania na husliach. Veľkým prínosom sú pre mňa praktické ukážky vo forme videí.
Milan (žiak - senior)


Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach je vynikajúcou pomôckou pre deti, ktoré začínajú v hre na husliach, ale aj pre ich rodičov. Dieťa môže doma pokojne cvičiť s tým, že to robí dobre a rodič môže dohliadnuť na dieťa, usmerniť ho a pomôcť mu aby sa už od začiatku naučilo správnym návykom. Mne osobne cvičenia, postupy a rady obsiahnuté v týchto videách veľmi pomohli. Odporúčam.
Agáta