Kurs der ersten Lektionen Unterricht der Violine

Geben sie bitte Ihre gültige E-mail adresse ein. Auf Ihre E-mailadresse bekommen sie Ihre Anmeldedaten. Nach dem Anmelden kommen sie in den Mitgliedsbereich, wo sie ihren Kurs finden.

Ihre Emaildresse wird nicht auf Drittperson weitergeleitet :-)

Nach der betätigung des Knopf „Zahlen“, werden sie auf die Seite PayPal weitergeleitet.

Auf der Seite PayPal haben sie möglichkeit der Konto oder Kreditkarte zahlung.


"Kurz prvých lekcií hry na huslich, je veľmi zaujímavou vizuálnou učebnou pomôckou pre žiaka i pre rodiča. Je pútavo a zaujímavo poukázané, ako nadobudnúť prvé - veľmi dôležité návyky a zručností pri hre na husliach. Podľa môjho názoru, až po pochopení a osvojení si týchto návykov, je možné napredovať v hre. Cvičenia z Kurzu prvých lekcií, konkrétne na uvoľnenie pravej ruky, synovi pomohli pri vedení sláčika po strunách. Kurz nám bol veľkým prínosom pri cvičení na husliach v domácom prostredí."
Mamina Margaréta


Veľmi som sa potešil, keď som našiel váš kurz. Mojim vekom už nespĺňam kritériá na prijatie do ZUŠ, ale vďaka vášmu kurzu si môžem osvojiť základy hrania na husliach. Veľkým prínosom sú pre mňa praktické ukážky vo forme videí.
Milan (žiak - senior)


Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach je vynikajúcou pomôckou pre deti, ktoré začínajú v hre na husliach, ale aj pre ich rodičov. Dieťa môže doma pokojne cvičiť s tým, že to robí dobre a rodič môže dohliadnuť na dieťa, usmerniť ho a pomôcť mu aby sa už od začiatku naučilo správnym návykom. Mne osobne cvičenia, postupy a rady obsiahnuté v týchto videách veľmi pomohli. Odporúčam.
Agáta