Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach

When purchaising please present your valid email address. When making your payment, you receive the log in data on this email address. After registration, you get the access to private zone where you find the video.

We will not give your email address to third parties :-)

When you click to pay, you are shifted to PayPal.

On PayPal page you can pay by your paypal account or by credit card.


"Kurz prvých lekcií hry na huslich, je veľmi zaujímavou vizuálnou učebnou pomôckou pre žiaka i pre rodiča. Je pútavo a zaujímavo poukázané, ako nadobudnúť prvé - veľmi dôležité návyky a zručností pri hre na husliach. Podľa môjho názoru, až po pochopení a osvojení si týchto návykov, je možné napredovať v hre. Cvičenia z Kurzu prvých lekcií, konkrétne na uvoľnenie pravej ruky, synovi pomohli pri vedení sláčika po strunách. Kurz nám bol veľkým prínosom pri cvičení na husliach v domácom prostredí."
Mamina Margaréta


Veľmi som sa potešil, keď som našiel váš kurz. Mojim vekom už nespĺňam kritériá na prijatie do ZUŠ, ale vďaka vášmu kurzu si môžem osvojiť základy hrania na husliach. Veľkým prínosom sú pre mňa praktické ukážky vo forme videí.
Milan (žiak - senior)


Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach je vynikajúcou pomôckou pre deti, ktoré začínajú v hre na husliach, ale aj pre ich rodičov. Dieťa môže doma pokojne cvičiť s tým, že to robí dobre a rodič môže dohliadnuť na dieťa, usmerniť ho a pomôcť mu aby sa už od začiatku naučilo správnym návykom. Mne osobne cvičenia, postupy a rady obsiahnuté v týchto videách veľmi pomohli. Odporúčam.
Agáta