Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach

Vitajte...

Pozdravujem vás

učiteľka hry na husliach
učiteľka hry na husliach

Volám sa Stanislava a som učiteľka hry na husliach. Nástroj som vyštudovala na Konzervatóriu v Banskej Bystrici. Študovala som tiež na Univerzitách v Banskej Bystrici a v Nitre na Slovensku. Absolvovala som niekoľko husľových kurzov, seminárov a inšpirovala som sa metodikami rôznych autorov. Moji žiaci sa úspešne umiestňujú na husľových súťažiach.


Druhá atestácia:
Druhú atestáciu som vykonala v roku 2023. Obhajoba atestačného portfólia a atestačná skúška.

Prvá atestácia:
Názov atestačnej práce: Implementácia vybraných aktivizujúcich metód na zlepšenie technických zručností žiakov prípravného štúdia ZUŠ v predmete hra na husliach (r. 2017)

Účasť na konferenciách:
r. 2023 Úrad priemyselného vlastníctva SR: Ženy vo svete inovácií
r. 2019 Medzinárodná konferencia Európsky učiteľ 21. storočia

Účasť na kurzoch:
od r. 2003 - doteraz: interpretačné kurzy pod vedením rôznych husľových virtuózov
r. 2007 PF UMB: Odborný kurz z oblasti vedeckej metodológie

Publikačná činnosť v on-line priestore:
Spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností (NOPS) v národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS): Inovované metodické postupy pre prípravné štúdium, prvý a druhý ročník štúdia ZUŠ v predmete hra na husliach r.2022
Múzy v škole: Farebné struny Stanislavy Marákovej
Múzy v škole: Unikátne karty pre huslistov

Publikačná činnosť:
FAREBNÉ STRUNY – Metodická príručka, r. 2018, ISBN 978-80-8141-173-1
Edukačná kartová hra: Kvarteto pre huslistov. Vhodné pre huslistov začiatočníkov a samoukov,
  r. 2018, EAN: 8588003425249
Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach - S prílohou DVD videokurzu, r. 2018, ISBN 978-80-8141-178-6
FAREBNÉ STRUNY 2 – Metodická príručka, r. 2019, ISBN 978-80-8141-204-2
FAREBNÉ STRUNY – KOLEDY – Metodická príručka, r. 2019, ISBN 978-80-8141-216-5

Moja publikačná činnosť v časopisoch:
Múzy v škole 4/2005 - Recenzia: Benefičný koncert Dar
Múzy v škole 2/2006 – Náčrt používaných metodických postupov hry na husliach
Múzy v škole 3/2006 – Náčrt používaných metodických postupov hry na husliach
Pán učiteľ 7-8/2006 - Rozhovor: KOSU
Pán učiteľ 3/2018 – FAREBNÉ STRUNY Metodická príručka
Múzy v škole ISSN 1335-1605 r.2018 – Farebné struny Stanislavy Marákovej
Múzy v škole ISSN 1335-1605 r.2018 – UNIKÁTNE KARTY PRE HUSLISTOV, alebo hmaty na husliach hrou

On-line výučba hry na husliach, od roku 2020 - doteraz

Stanislava Maráková

Kurz

Chcem sa s Vami podeliť o skúsenosti a ponúknuť Vám videokurz:

KURZ PRVÝCH LEKCIÍ VÝUČBY HRY NA HUSLIACH

Videokurz je zameraný na pomoc žiakom a ich rodičom pri cvičení na husliach v domácom prostredí. Obsahom sú odborné rady, cviky, ktoré umožnia uvoľnenosť oboch rúk a postoja pri hraní na husliach.

Koncepcia kurzu:

0. lekcia

Hra

1. lekcia

Postoj pri hraní na husliach.

2. lekcia

Držanie huslí.

3. lekcia

Nasmerovanie ľavej dlane.
Dopad prstov na struny.

4. lekcia

Nácvik uchopenia husľového sláčika.

5. lekcia

Nasadzovanie sláčika na struny bez zvuku huslí.

6. lekcia

Vedenie sláčika po strunách huslí.

On-line výučba hry na husliach


kvarteto pre huslistov

Ponúkam vám výučbu hry na husliach prostredníctvom elektronickej komunikácie (Skype). Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Možnosť rezervácie on-line vyučovacej hodiny nájdete v e-shope. Výučba sa realizuje v slovenskom jazyku. Pre plynulú výučbu je dôležité kvalitné internetové pripojenie.

ON-LINE Výučba hry na husliach je vhodným pokračovaním Kurzu prvých lekcií výučby hry na husliach.

On-line výučba hry na husliach je určená:

 • Samoukom
 • Ako doučovanie pre:
  • žiakov prípravného štúdia hry na husliach v ZUŠ
  • žiakov v ročníkoch 1. časti, I. stupňa základného štúdia hry na husliach v ZUŠ
  • žiakov v ročníkoch 2. časti, I. stupňa základného štúdia hry na husliach v ZUŠ
  • žiakov v ročníkoch II. stupňa základného štúdia hry na husliach v ZUŠ
 • Ako dištančná forma štúdia pre dospelých

Chcem rezervovať "on-line hodinu" za: 22,50 € v internetovom obchode.

Chcem rezervovať v obchode

Vyučovací proces

Počas prípravného štúdia žiaka preferujem prítomnosť rodiča na vyučovaní, lebo môže byť nápomocný žiakovi pri domácom osvojovaní nových vedomostí a zručností.

Vo vyučovacom procese používam rôzne vyučovacie metódy, napr. pozorovanie, predvádzanie, rozhovor, problémovú metódu, porovnanie, opis, metódu praktických činností atď.

V pedagogickej praxi uplatňujem: individuálne vyučovanie, motiváciu, uvoľnenú a podnecujúcu atmosféru, využitie audiovizuálnej techniky, výmenu rolí učiteľ – žiak, pochvalu.

Motivácii venujem veľkú pozornosť, lebo ju považujem za dôležitý aktivizujúci prvok vyučovacieho procesu. Pôsobí na žiaka pozitívne a rozvíja jeho hudobnú tvorivosť. Má vplyv i na domácu prípravu, na samostatný domáci nácvik správneho postoja pri hraní na hudobný nástroj, na zvládnutie hudobnej skladby.

Pri vyučovaní hry na husliach kladiem dôraz na vytvorenie uvoľnenej a podnecujúcej atmosféry. Je to dôležitá podmienka úspechu. Žiak tak prežíva radosť z vlastnej činnosti, čo vytvára psychickú pohodu, ktorá sa odrazí pri interpretácii prednesových skladieb na koncertoch. Videokurz mu v tom pomôže.

Uvedené zásady mám v praxi overené a prinášajú mojej práci úspech a žiakovi potešenie.

KURZ PRVÝCH LEKCIÍ VÝUČBY HRY NA HUSLIACH je zostavený zo 6 lekcií. Lekcie obsahujú videoprezentácie, ktoré majú byť nápomocné pri domácom cvičení na husliach. Kurz môže byť odrazovým mostíkom k začatiu, alebo k pokračovaniu štúdia.

Ponúkam Vám grátis ochutnávku: video trailer
Prajem Vám veľa trpezlivosti pri príjemnom štúdiu.

Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach

31 minút

Postoj pri hraní na husliach
Držanie huslí
Nasmerovanie ľavej dlane. Dopad prstov na struny.
Nácvik uchopenia husľového sláčika.
Nasadzovanie sláčika na struny bez zvuku huslí.
Vedenie sláčika po strunách huslí.

Chcem kúpiť internetový "Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach" za fantastickú cenu: 22,- €

Chcem kúpiť

Farebné struny

Metodická príručka


farebné struny

FAREBNÉ STRUNY sú pokračovaním Kurzu prvých lekcií výučby hry na husliach.
Nie sú „Školou hry na husliach“, ale systematicky osnovanou metodickou príručkou k základom hry na husliach pri interpretácii slovenských ľudových piesní. Pomôže žiakom prípravného štúdia hry na husliach v ZUŠ a samoukom – začiatočníkom aplikovať a motorickým tréningom upevniť v praxi nadobudnuté základné vedomosti a elementárne technické zručnosti.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY je štruktúrovaná do dvoch častí. V prvej časti graficky znázorňuje elementárne pojmy a v druhej časti aplikuje osvojené základné technické zručnosti, ktoré žiak nadobudol prípravou k hre na nástroji, pri interpretácii slovenských ľudových piesní. Ponúkam vám obľúbené melódie predškolského a mladšieho školského veku, ktoré sú zapísané v jednoduchej notovej úprave. V metodickej príručke FAREBNÉ STRUNY spájam základy hry na husliach s hraním melódií piesní podľa farebného zápisu čísel s prepojením na notový zápis. Pre rýchle a jednoduché zapamätanie používam aj grafické – farebné zadelenie sláčika. Dôležitou súčasťou je aj nácvik plynulého prechodu sláčika zo struny na strunu bez nehudobných zvukov. Texty uvedených piesní v metodickej príručke sú obohatené o jednoduchý akordický sprievod. Melódie piesní môžu sprevádzať rôzne harmonické nástroje, napríklad klavír, gitara, akordeón.

Pozrite si: video trailer
Formát: B5 (176 x 250 mm)
ISBN 978-80-8141-173-1

Chcem kúpiť metodickú príručku "FAREBNÉ STRUNY" za: 16,50 € v internetovom obchode.

Kvarteto pre huslistov

Edukačná kartová hra


kvarteto pre huslistov

Edukačná kartová hra KVARTETO PRE HUSLISTOV je zábavná forma zapamätávania si hmatov na strunách huslí, ktoré sú prepojené s pomenovaním tónov a ich zápisom v notovej osnove.

Nakoľko je Hra dominantná činnosť dieťaťa do určitého veku života, môžeme ju použiť aj pri začínajúcich huslistoch cielene. Pravda je, že každý človek si príležitostne rád zahrá nejakú spoločenskú hru. Je to spôsob uvoľnenia a odreagovania sa v dnešnom rýchlom svete. Kvarteto pre huslistov je dobrým prostriedkom na pestovanie vnímania, logického myslenia a úspešného dosiahnutia cieľa. Dôsledkom hrania sa s kvartetom sú upevnené teoretické vedomosti, ktoré vie začínajúci huslista používať v praxi pri hraní na husliach.

Chcem kúpiť edukačnú hru "Kvarteto pre huslistov" za: 5,- € v internetovom obchode.

Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach

S prílohou DVD videokurzu


dvd videokurz hry na husle

Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach s prílohou DVD videokurzu je DVD verzia internetového videokurzu https://violin.preferably.eu (2017). DVD si môžete prehrávať na vašom počítači, alebo DVD prehrávači.

Prezentovaná koncepcia kurzu s konkrétnymi odporúčaniami obsahuje DVD, na ktorom sa nachádzajú ku všetkým lekciám videozáznamy s titulkami.

Súčasťou brožúry je aj Bonusové CD, ktoré obsahuje dve edukačné hry a obrázok podložky.
Edukačné hry môžete hrať vtedy, ak si CD budete prehrávať na počítači. CD obsahuje obrázok – podložku na nácvik správneho postoja, ktorý si môžete vytlačiť.

Kurz je efektívnou pomôckou pri domácom cvičení na husliach a zároveň je vhodný aj pre samoukov.

Formát: A5 (148 x 210 mm)
Prílohy: 2 (1 DVD + 1 CD)
ISBN 978-80-8141-178-6

Chcem kúpiť DVD "Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach" za fantastickú cenu: 25,- €

Farebné struny 2

Metodická príručka


Farebné struny 2

FAREBNÉ STRUNY 2 sú pokračovaním metodickej príručky FAREBNÉ STRUNY.

Opäť nie sú „Školou hry na husliach“, ale systematicky zostavenou metodickou príručkou pre interpretáciu ďalších slovenských ľudových piesní. Pomôže žiakom prípravného štúdia aj prvého ročníka hry na husliach v ZUŠ a samoukom – začiatočníkom efektívne zlepšiť technické zručnosti. Príručka uvádza ďalšie schémy základných prstokladov.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY 2 obsahuje dvadsaťtri obľúbených melódií predškolského a mladšieho školského veku, ktoré sú zapísané v notovej osnove s textami piesní aj s jednoduchým akordickým sprievodom pre harmonické nástroje. Pri každej piesni je zapísané tempo, v ktorom je odporučená interpretácia. Motorickým tréningom prstov ľavej ruky, čiže precvičovaním rôznych prstokladov a ťahov sláčika, ktoré sú aplikované v slovenských ľudových piesňach, podporuje a zdokonaľuje elementárnu techniku hry na husliach. Interpretáciou piesní si huslista precvičí prstoklady dur, mol a naučí sa jednoduchým spôsobom používať aj ďalšie schémy prstokladov: prstoklad dur so zvýšeným 3. prstom, prstoklad mol so zníženým 1. prstom. Príručka obsahuje aj niekoľko obrázkov na vymaľovanie, čo tiež pozitívne vplýva na uvoľnenie svalov ľavej aj pravej ruky huslistu/huslistky.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY 2 je štruktúrovaná do dvoch častí. V prvej časti graficky znázorňuje elementárne pojmy použité v príručke a z hudobnej teórie uvádza schémy prstokladov dur, mol a prstoklad dur so zvýšeným 3. prstom, prstoklad mol so zníženým 1. prstom v zápise nôt v notovej osnove s ich pomenovaním. V druhej časti pomáha zdokonaľovať elementárne technické zručnosti motorickým tréningom hmatov zv. 2. prst, zn. 2. prst, zv. 3. prst a zn. 1. prst aplikovaných v slovenských ľudových piesňach.

Vďaka známym slovenským ľudovým piesňam v ktorých sú implementované základné technické prvky majú huslisti začiatočníci väčšiu chuť cvičiť a zdokonaľovať sa v hre na husliach.

Formát: B5 (176 x 250 mm)
ISBN 978-80-8141-204-2

Chcem kúpiť metodickú príručku "FAREBNÉ STRUNY 2" za: 17,50 € v internetovom obchode.

Farebné struny - Koledy

Metodická príručka


Farebné struny - Koledy

FAREBNÉ STRUNY Koledy sú voľným pokračovaním metodických príručkiek FAREBNÉ STRUNY a FAREBNÉ STRUNY 2. Metodická príručka vznikla na základe záujmu o vianočné koledy pre huslistov začiatočníkov. Podnetom bola tiež pozitívna spätná väzba na Metodické príručky Farebné struny a Farebné struny 2 od kolegov učiteľov hry na husliach aj samoukov huslistov začiatočníkov.

Poslaním tejto príručky je prezentovať jednoduchý metodický postup nácviku kolied, ktoré vám spríjemnia čas Vianoc a dopomôžu k vytvoreniu radostnej atmosféry v kruhu rodiny.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY Koledy obsahuje dvadsať známych vianočných kolied, ktoré sú zapísané v notovej osnove s textami kolied aj s jednoduchým akordickým sprievodom pre harmonické nástroje. Pri každej kolede je zapísané tempo, v ktorom je odporučená interpretácia.

Nácvikom ďalších technických prvkov aplikovaných v koledách, má huslista začiatočník možnosť rozvíjať nadobudnuté základy hry na husliach a tak technicky napredovať.

Formát: B5 (176 x 250 mm)
ISBN 978-80-8141-216-5

Chcem kúpiť metodickú príručku "FAREBNÉ STRUNY - KOLEDY" za: 17,50 € v internetovom obchode.

Ak chcete, napíšte mi