Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach

Vitajte...

Pozdravujem vás

učiteľka hry na husliach
učiteľka hry na husliach

Volám sa Stanislava a som učiteľka hry na husliach. Nástroj som vyštudovala na Konzervatóriu v Banskej Bystrici. Študovala som tiež na Univerzitách v Banskej Bystrici a v Nitre na Slovensku. Absolvovala som niekoľko husľových kurzov, seminárov a inšpirovala som sa metodikami rôznych autorov. Moji žiaci sa úspešne umiestňujú na husľových súťažiach.


Publikačná činnosť:
FAREBNÉ STRUNY - Metodická príručka, r. 2018, ISBN 978-80-8141-173-1

Prvá atestácia:
Názov atestačnej práce: Implementácia vybraných aktivizujúcich metód na zlepšenie technických zručností žiakov prípravného štúdia ZUŠ v predmete hra na husliach (r. 2017)

Moja publikačná činnosť v časopisoch:
Múzy v škole 2/2006 - Náčrt používaných metodických postupov hry na husliach
Múzy v škole 3/2006 - Náčrt používaných metodických postupov hry na husliach

Stanislava Maráková

Kurz

Chcem sa s Vami podeliť o skúsenosti a ponúknuť Vám videokurz:

KURZ PRVÝCH LEKCIÍ VÝUČBY HRY NA HUSLIACH

Videokurz je zameraný na pomoc žiakom a ich rodičom pri cvičení na husliach v domácom prostredí. Obsahom sú odborné rady, cviky, ktoré umožnia uvoľnenosť oboch rúk a postoja pri hraní na husliach.

Koncepcia kurzu:

0. lekcia

Hra

1. lekcia

Postoj pri hraní na husliach.

2. lekcia

Držanie huslí.

3. lekcia

Nasmerovanie ľavej dlane.
Dopad prstov na struny.

4. lekcia

Nácvik uchopenia husľového sláčika.

5. lekcia

Nasadzovanie sláčika na struny bez zvuku huslí.

6. lekcia

Vedenie sláčika po strunách huslí.

Vyučovací proces

Počas prípravného štúdia žiaka preferujem prítomnosť rodiča na vyučovaní, lebo môže byť nápomocný žiakovi pri domácom osvojovaní nových vedomostí a zručností.

Vo vyučovacom procese používam rôzne vyučovacie metódy, napr. pozorovanie, predvádzanie, rozhovor, problémovú metódu, porovnanie, opis, metódu praktických činností atď.

V pedagogickej praxi uplatňujem: individuálne vyučovanie, motiváciu, uvoľnenú a podnecujúcu atmosféru, využitie audiovizuálnej techniky, výmenu rolí učiteľ – žiak, pochvalu.

Motivácii venujem veľkú pozornosť, lebo ju považujem za dôležitý aktivizujúci prvok vyučovacieho procesu. Pôsobí na žiaka pozitívne a rozvíja jeho hudobnú tvorivosť. Má vplyv i na domácu prípravu, na samostatný domáci nácvik správneho postoja pri hraní na hudobný nástroj, na zvládnutie hudobnej skladby.

Pri vyučovaní hry na husliach kladiem dôraz na vytvorenie uvoľnenej a podnecujúcej atmosféry. Je to dôležitá podmienka úspechu. Žiak tak prežíva radosť z vlastnej činnosti, čo vytvára psychickú pohodu, ktorá sa odrazí pri interpretácii prednesových skladieb na koncertoch. Videokurz mu v tom pomôže.

Uvedené zásady mám v praxi overené a prinášajú mojej práci úspech a žiakovi potešenie.

KURZ PRVÝCH LEKCIÍ VÝUČBY HRY NA HUSLIACH je zostavený zo 6 lekcií. Lekcie obsahujú videoprezentácie, ktoré majú byť nápomocné pri domácom cvičení na husliach. Kurz môže byť odrazovým mostíkom k začatiu, alebo k pokračovaniu štúdia.

Ponúkam Vám grátis ochutnávku: video trailer
Prajem Vám veľa trpezlivosti pri príjemnom štúdiu.

Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach

31 minút

Postoj pri hraní na husliach
Držanie huslí
Nasmerovanie ľavej dlane. Dopad prstov na struny.
Nácvik uchopenia husľového sláčika.
Nasadzovanie sláčika na struny bez zvuku huslí.
Vedenie sláčika po strunách huslí.

Chcem kúpiť "Kurz prvých lekcií výučby hry na husliach" za fantastickú cenu: 22,- €

Chcem kúpiť

Farebné struny

Metodická príručka


farebné struny

FAREBNÉ STRUNY sú pokračovaním Kurzu prvých lekcií výučby hry na husliach.
Nie sú „Školou hry na husliach“, ale systematicky osnovanou metodickou príručkou k základom hry na husliach pri interpretácii slovenských ľudových piesní. Pomôže žiakom prípravného štúdia hry na husliach v ZUŠ a samoukom – začiatočníkom aplikovať a motorickým tréningom upevniť v praxi nadobudnuté základné vedomosti a elementárne technické zručnosti.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY je štruktúrovaná do dvoch častí. V prvej časti graficky znázorňuje elementárne pojmy a v druhej časti aplikuje osvojené základné technické zručnosti, ktoré žiak nadobudol prípravou k hre na nástroji, pri interpretácii slovenských ľudových piesní. Ponúkam vám obľúbené melódie predškolského a mladšieho školského veku, ktoré sú zapísané v jednoduchej notovej úprave. V metodickej príručke FAREBNÉ STRUNY spájam základy hry na husliach s hraním melódií piesní podľa farebného zápisu čísel s prepojením na notový zápis. Pre rýchle a jednoduché zapamätanie používam aj grafické – farebné zadelenie sláčika. Dôležitou súčasťou je aj nácvik plynulého prechodu sláčika zo struny na strunu bez nehudobných zvukov. Texty uvedených piesní v metodickej príručke sú obohatené o jednoduchý akordický sprievod. Melódie piesní môžu sprevádzať rôzne harmonické nástroje, napríklad klavír, gitara, akordeón.

Pozrite si: video trailer
Formát: B5 (176 x 250 mm)
ISBN 978-80-8141-173-1

Chcem kúpiť metodickú príručku "FAREBNÉ STRUNY" za uvádzaciu cenu: 12,- € v internetovom obchode.

Chcem kúpiť v obchode

Ak chcete, napíšte mi